مدیریت بر منو افزونه ها

نوشته شده توسط کارشناس کل (مهندس ناظم). منتشر شده در منو افزونه ها

در این بخش از منو شما می توانید بر ماژول های نصب شده و انوع پرداخت ها و نوع حمل و نقل کلیه سفارشات دسترسی داشته و بر هر کدام مدیریت داشته باشید .

منو افزونه ها و نوع مدیریت یر آنها

این منو شامل مجموعه های زیر می باشد که هر کدام را به طور کامل توضیح داده ایم

افزونه ها --> ماژول ها

افزونه ها --> حمل و نقل

افزونه ها --> پرداخت ها

افزونه ها --> جمع کل سفارش

افزونه ها --> فید کالاها

افزونه ها --> مدیریت پیشرفته ویکیومد

 

ارسال یک نظر (0)