چگونگی تخصیص قیمت برای گروهی از مشتریان

نوشته شده توسط کارشناس کل (مهندس ناظم). منتشر شده در تخصیص قیمت برای گروه خاصی از مشتریان

برای این کار ابتدا گروه مشتریان ساخته و مشتریان مورد نظر را در گروه خاص خود قرار دهید .بدین منظور به منوفروش قسمت مشتریان بروید .

منو فروش_مشتریان

در واقع پس از انتخاب آن گروهی که می خواهید مشتری را به آن اضافه کنید روی "ذخیره" کلیک کنید.

بعد از این مرحله آن تخفیف مورد نظر برای هر گروه از مشتریان را وارد کنید.

بدین منظور به منو کاتالوگ ===> کالاها  رفته و تمامی کالاهایی که می خواهید قیمت خاص برای گروه مشتریان نمایش داده شود را "ویرایش" کنید بدین منظور به تب تخفیف رفته و قیمت را وارد کنید .

منو  کاتالوگ زیر مجموعه کالاها

تب تخفیف در مدیریت کالاها

 

گروه مشتری: گروهی که می خواهید این تخفیف را بگیرد، انتخاب کنید.
تعداد: حداقل تعداد از گزینه ها را برای اعضای گروه که تخفیف دریافت می کنند مشخص کنید.
تقدم: اگر شما تخفیف چندتایی را انتخاب کردید عدد 1 را برای اینکه تخفیف خاصی در ابتدا نمایش داده شود می گذارید.
قیمت: قیمت تخفیفی برای این گروه را تعیین کنید.
تاریخ آغاز: برای این که یک بازه زمانی را انتخاب کرده باشید تاریخ آغازی برای آن باید مشخص کنید.
تاریخ پایان : برای این که یک بازه زمانی را انتخاب کرده باشید تاریخ پایانی برای آن باید مشخص کنید.
وقتی کار شما تمام شد باید روی گزینه "ذخیره" کلیک کنید.
-شما همچنین میتوانید تخفیف ویژه کوتاه مدت را برای گروه خاصی انتخاب کنید.
-همچنین می توانید امتیازات خاصی را برای گروه ها تعیین کنید.
عضویت یک مشتری جدید را که به گروه خاصی تعلق دارد در زمانی که ثبت نام کرده و هنوز قیمت ها را ندیده  تعیین کنید.
"فروش / مشتریان"، بعد از آن نام مشتری را در لیست انتخاب کنید و "اضافه کردن به گروه" را بزنید و روی ذخیره کلیک کنید.

ارسال یک نظر (0)