مدیریت حمل و نقل

نوشته شده توسط کارشناس کل (مهندس ناظم). منتشر شده در حمل و نقل

برای ورود به این بخش از مسیر " منو افزونه ها / حمل و نقل " استفاده می کنیم که با ورورد به این بخش با صفحه  زیر مواجه می شویم که شامل لیستی از انواع حمل و نقل می باشد و می توانیم هر کدام را که مورد نظر و نیاز است نصب یا حذف نماییم و گزینه حمل و نقل مورد نظر را نیز ویرایش کنیم .

منو افزونه ها > حمل و نقل

لیست حمل و نقل

برای مثال گزینه مورد نظر ما در حمل و نقل  پست یشتاز می باشد که دین منظور گزینه " پست پیشتاز " را انتخاب کرده اگر نصب نشده است نصب می کنیم و سپس گزینه "ویرایش" را انتخاب می کنیم .

منو افزونه ها > حمل و نقل > مدیریت پست پیشتلز

مدیریت پست پیشتاز در منو افزونه ها

 

هزینه : هزینه پستی مرسوله را در این قسمت وارد می کنیم .

کلاس مالیاتی : اگر هزینه پستی شما مشمول مالیات می شود ابتدا کلاس مالیاتی را از " منو سیستم / بومی سازی / مالیات ها " ثبت کنید سپس از این گزینه نوع کلاس مالیاتی را مشخص کنید .

منطقه جغرافیایی : در این قسمت منطقه چغرافیایی که این پست در آن انجام می شود را انتخاب می کنیم که در ایران تمام مناطق تحت پوشش چنین پستی می باشد .

وضعیت : در این قسمت وضعیت حمل و نقل را مشخص می کنیم که "فعال" باشد یا "غیرفعال" .

 

 

 

 

ارسال یک نظر (0)