کلیات آموزش اپت کارت 1.5

منتشر شده در دانشنامه نسخه 1.5

 در این آموزش سعی شده  تا کلیات آموزش اپن کارت 1.5 را به صورتی جامع و کاربردی در اختیار کاربران محترم اپن کارت قرار دهیم . که هر بخش به صورت مجزا آموزش داده شده است که بخش های آموزشی عبارت اند از :

 

ارسال یک نظر (0)