مدیریت لسیت خطاها

نوشته شده توسط کارشناس کل (مهندس ناظم). منتشر شده در لیست خطاها

شامل لیستی از پیام های خطایی می باشد که در فروشگاه تجربه کرده اید. متخصص شما برای حل هر مشکل به این لیست نیاز دارد. متخصص با توجه به این قسمت می تواند متوجه شود که مشکل از کدام قسمت است از سرور یا از قسمتهای دیگر...
هر پیام خطا نشان دهنده ی یک مشکل است. برای مشاهده لیست خطا به "سیستم / لیست خطاها" باید بروید.

منوسیستم > لیست خاطا

لیست خطاها موجود

در این قسمت برای پاکسازی لیست خطا روی گزینه "پاک کردن" باید کلیک کنید ولی بهتر است که یک کپی از این لیست داشته باشید. دقت داشته باشید که در این قسمت هیچ سوالی از شما پرسیده نمی شود پس اگر مطمئن هستید می خواهید این کار را انجام دهید "پاک کردن" را بزنید.

ارسال یک نظر (0)