مدیریت گزارش مالیات

نوشته شده توسط کارشناس کل (مهندس ناظم). منتشر شده در مالیات

این قسمت در فروشگاه برای شما مشخص می کنید که چه مقدار مالیات در طول یک مدت مشخص مانند یک هفته ، یک ماه و یا... جمع شده است. شما باید در قسمت "سیستم / بومی سازی / مالیات"، همه موارد در ارتباط با مالیات را درست تعیین کرده باشید. پس برای مشاهده این قسمت به "گزارشها / فروش / مالیات" می روید و به این وسیله به صفحه گزارش مالیات ها دستیابی پیدا می کنید.

منو گزارش > فروش > مالیات


پس از تعیین همه جزئیات باید روی "فیلتر" کلیک کنید.

لیست مالیات

ارسال یک نظر (0)