مدیریت عمومی ماژول ها

نوشته شده توسط کارشناس کل (مهندس ناظم). منتشر شده در ماژول ها

برای شروع روی افزونه ها / ماژول ها کلیک می کنید به این ترتیب لیست ماژول ها را مشاهده خواهید کرد. برای آشنایی بیشتر ، تعدادی از ماژول ها را توضیح خواهیم داد.   ماژول های اپن کارت به طور اتوماتیک می تواند نصب شود کافیست از لیست ماژول ها روی گزینه نصب کلیک کنید. همچنین برای ویرایش آنها بر روی ویرایش در جلو هر ماژول از "ویرایش" استفاده می کنیم .

پنل عمومی ماژول ها در اپن کارت

برای آشنایی بیشتر با ماژول ها در قسمت های بعد هر ماژول را به صورت اختصاصی شرح و آموزش می دهیم

ارسال یک نظر (0)