مدیریت مناطق جغرافیایی

نوشته شده توسط کارشناس کل (مهندس ناظم). منتشر شده در مناطق جغرافیایی

تب مناطق جغرافیایی مناطق پستی را به نمایش در می آورد که این مناطق قابل تنظیم و ویرایش می باشد که برای این کار به "سیستم/بومی سازی/مناطق جغرافیایی" میرویم و سپس بر روی گزینه "ویرایش" کلیک کرده و ویرایش ها را انجام می دهیم و برای ثبت منطقه جدید بر روی گزینه "ثبت" می زنیم.

لیست مناطق جغرافیایی

در صفحه باز شده نام منطقه را وارد می کنیم  در توضیحات نوع را مشخص می کنیم و سپس مناطق را در تب پایین وارد می کنیم .

ثبنت منطقه جدید

 

ارسال یک نظر (0)