مدیریت بر منو سیستم

نوشته شده توسط کارشناس کل (مهندس ناظم). منتشر شده در منو سیستم

در این قسمت از منو تنظیمات کلی و اولیه فروشگاه در اختیار شما قرار می گیرد

منو تنظیمات

زیر مجموعه های این منو عبارت اند از زیر مجموعه های زیر که هر کدام را به طور کامل توضییح داده ایم .

سیستم --> تنظیمات

سیستم --> طراحی

سیستم --> کاربر

سیستم --> بومی سازی

سیستم --> لیست خطاها

سیستم --> تهیه پستیبان و بازیابی

ارسال یک نظر (0)