مدیریت بر منو فروش

نوشته شده توسط کارشناس کل (مهندس ناظم). منتشر شده در منو فروش

بعد از این که نصب فروشگاه به پایان رسید شما بیشترین وقت خود را در این قسمت صرف می کنید و مدیریت تمام سفارش ها از این قسمت انجام می شود .

منو فروش در مدیریت

در این منو شما دسترسی به زیر مجموعه های فروش مانند سفارش ها ، برگشتی ها ، مشتریان و ...... دارید که در بخش های بعدی هر کدام را به طور کامل توضیح می دهیم .

زیر مجکوعه های فروش

فروش --> سفارش ها

فروش --> برگشتی ها

فروش --> مشتریان

فروش --> بازاریابی

فروش --> کوپن

فروش --> کارت هدیه

فروش --> ایمیل

ارسال یک نظر (0)