مدیریت نظرات

نوشته شده توسط کارشناس کل (مهندس ناظم). منتشر شده در نظرات

در این قسمت از منو این امکان به مشتری داده می شود که نظر خود را در مورد کالایی که خریداری کرده اعلام کند. تا زمانی که شما آن را تایید نکنید برای دیگران قابل مشاهده نخواهد بود.

نظریات مشتریان که مورد تایید قرار گرفته است نمایش می دهد

در این قسمت نظرات تایید میشود و تنظیمات دیگر در آ« قرار می گیرد

ارسال یک نظر (0)