مدیریت وضعیت های انبار

نوشته شده توسط کارشناس کل (مهندس ناظم). منتشر شده در وضعیت انبار

این گزینه اختیاری است. در صورتی که شما از ماژول انبار استفاده می کنید می توانید پیغام های زیادی در مورد وضعیت انبار ایجاد یا ویرایش کنید. برای اضافه یا ویرایش کردن وضعیت انبار از نوار ابزار مدیریت به "سیستم /  بومی سازی / وضعیت انبار" بروید تا به لیست وضعیت انبار دسترسی پیدا کنید.

وضعیت های موجود انبار در فروشگاه


اگر بر روی گزینه "ثبت" کلیک کنید میتوانید یک وضعیت جدید را وارد کنید یا یک وضعیت که موجود است را "ویرایش" کنید و در هر دو صورت به صفحه وضعیت انبار دسترسی پیدا خواهید کرد.

ثبت وضعیت جدید برای انبار


هر پیغامی را که مایلید نمایش داده شود در این قسمت وارد کنید. روی گزینه "ذخیره" کلیک کنید.

ارسال یک نظر (0)