مدیریت وضعیت سفارش

نوشته شده توسط کارشناس کل (مهندس ناظم). منتشر شده در وضعیت سفارش

می توانید عبارتی را که می خواهید برای وضعیت سفارش خاصی نمایش داده شود تایپ و اضافه کنید.

وضعیت های مختلف سفارش


پس هر سفارش را به این طریق با یک وضعیت نمایش می دهید. عبارتهای زیادی مانندِ "اقدام شده"، "امتناع شده"، بازپرداخت شده"، "باطل شده"، "برگشت خورده"،"برگشت لغو شده"، "حمل شده"، "در دست اقدام" و... وجود دارد.


سپس به "سیستم / بومی سازی / وضعیت سفارش" بروید تا به لیست وضعیت سفارش ها دسترسی پیدا کنید.
اگر می بینید که وضعیت های موجود کافی نیست پس به راحتی می توانید وضعیت های جدیدی را وارد و اضافه کنید. برای چنین کاری بر روی گزینه پس از انجام هر کاری تغییرات را "ذخیره" کنید.

ثبت وضعیت جدید برای سفارش ها

ارسال یک نظر (0)