مدیریت کلاس طول و وزن

نوشته شده توسط کارشناس کل (مهندس ناظم). منتشر شده در کلاس طول

از واحدهای اندازه گیری استفاده کنید تا برای نمایش در قسمتهای مختلف خرید، حمل و نقل و ... نمایش داده شوند.و همچنین امکان ثبت کلاس جدید نیز وجود دارد که با رفتن "ثبت" می توانید کلاس را وارد کنید

کلاس طول و مدیریت بر آن

کلاس وزن

ارسال یک نظر (0)