مدیریت بر گروه مشتریان

نوشته شده توسط کارشناس کل (مهندس ناظم). منتشر شده در گروه مشتریان

برای ورود به این بخش از منو فروش==> مشتریان ==> گروه مشتریان رفته و در صفحه باز شده بر روی گروه مشتریان مدیریت می کنیم

مشتریان

 

در قسمت نام گروه نام مورد نظر را در باره گروه انتخاب می کنیم و گزینه های دیگر را نیز پر میکنیم و "ذخیره" را می زنیم. 

مدیریت بر مشتریان

توجه: برای این که یک مشتری در یک گروه خاص را بتوان از نظر تایید مدیریت کرد در قسمت تایید مشتریان جدید می توان دکمه رادیویی را روی "بله" قرار داد .

 

 

ارسال یک نظر (0)