کلیه اطلاعات مشتریان نزد اپن کارت فارسی محفوظ است و فقط در صورت تخلف کاربران به مراجع ذیصلاح با ارسال درخواست کتبی مرجع ارسال می شود.

موارد حفظ حریم شخصی کاربران در قرارداد ذکر شده است و اطلاعات یک سایت در اختیار غیر قرار نمی گیرد.

کاربران گرامی می توانند روی هاست خودشان پکیج را داشته باشند و الزامی در استفاده از هاست هدیه شرکت وجود ندارد.

مشتریان متعهد به لایسنس اپن کارت هستند و عدم واگذاری به غیر باید رعایت شود.